Our story.

 

 
 

Tien jaar geleden besloot onze oprichter, Dr. Bob Langer, professor aan het gerenommeerde MIT Institute, samen te werken met een team van biotech wetenschappers om de beautyindustrie stevig onder handen te nemen.

Professor langer is een van de meest gerenommeerde wetenschappers ter wereld en is na Thomas Edison houder van meer patenten dan wie dan ook. In zijn lab analyseerde hij honderden haarverzorgingsproducten en ontdekte zo dat ze allen gemaakt worden op basis van dezelfde ingrediënten. Alle producten beloofden betere resultaten, een marketingverhaal dat door het onderzoek van Dr. Langer onderuit werd gehaald.

Dit inspireerde onze stichters om net die problemen op te lossen, de problemen die door anderen werden beloofd te zullen worden opgelost, maar eigenlijk nooit de nodige resultaten boden. In een laboratorium nabij het MIT, werkten onze biotech wetenschappers nauwe samen met hairstylisten om moleculen te vinden die een oplossing bieden aan de meest voorkomende haarproblemen. De moleculen die werden gevonden bieden niet enkel verbluffende resultaten, ze doen wat ze beloven en helpen de meest voorkomende haarproblemen werkelijk de wereld uit. Living proof is als het ware geboren uit een combinatie van beauty & wetenschap.

 

Il y a dix ans, notre fondateur, le Dr. Bob Langer, professeur au célèbre institut MIT, décidait de collaborer avec une équipe de chercheurs en biotechnologie. Son ambition: prendre en main le secteur cosmétique. Le professeur Langer est l’un des scientifiques les plus renommés dans le monde. Il détient plus de brevets que quiconque, à l’exception de Thomas Edison.

Dans son laboratoire, en étudiant des centaines de produits capillaires il constate qu’ils sont tous formulés à base des mêmes ingrédients. Tous les produits promettent des résultats inégalés, un argument marketing vite battu en brèche part notre Dr. Langer.

Cela incite nos fondateurs à s’attaquer précisément à ces problèmes, que d’autres promettent de résoudre sans jamais donner les résultats escomptés. Dans un laboratoire voisin du MIT, nos bio techniciens travaillent en étroite collaboration avec des coiffeurs afin d’identifier des molécules capables de remédier aux problèmes capillaires les plus courants et d’offrir des résultats époustouflants. Living proof est le fruit du mariage entre la beauté et la science.  

Read our story.

 
 

Our founders and our team.

 
 
 

Iedereen die deel uitmaakt van Living proof team, hetzij wetenschappers, hetzij stylisten, elk van hen heeft bijgedragen aan een innovatieve revolutie binnen hun werkdomein, namelijk dat van de haarverzorging.

 

Tous les membres de l’équipe Living proof, qu’ils soient chercheurs ou coiffeurs participent à une révolution dans leur domaine de compétence, à savoir les soins capillaires.

 
 

Our molecules.

 

 

Het verschil? Onze gepatenteerde wetenschap. 

 

ONTDEKKING 1:  OFPMA (Healthy hair molecule) 

We ontdekten een efficiëntere manier van haarverzorging , die veel beter en doelgerichter is dan het gebruik van bestaande silliconen. Onze gepatenteerde molecule, OFPMA, creëert een prachtig dun, onzichtbaar schild rond elke lok.

De voordelen van OFPMA ?

-       stoot vuil en olie af zodat het haar langer schoon blijft
-       beschermt tegen vocht en zorgt voor gezonder haar na verloop van tijd
-       reinigt, beschermt en versterkt de haarvezels 


140318-LIvPrf-0237-HR_CMYK.jpg

Voor/avant

We gebruiken maïszetmeel om het dagelijks vuil en olie na te bootsen.

L’amidon de maïs imite les impuretés et le sébum qui agressent le cuir chevelu au quotidien. 

 

 

ONTDEKKING  2 : PBAE (thickening molecule) 

We ontdekten een betere manier om volume, body en textuur te creëren, zonder het haar te verzwaren. Onze gepatenteerde molecule, PBAE, is een kleine molecule die grote dingen doet. Letterlijk. 

PBAE is een effectieve manier om meer volume en textuur aan het haar toe te voegen. Het creëert een microscopisch patroon van verdikkende punten op elk haartje, wat zorgt voor een langdurig volume en tastbare body . 

De voordelen van PBAE? 

- laat dun, futloos haar voelen als vol, dik haar. 
- zorgt voor souplesse en langdurig volume. 
- creëert wrijving,  voor het verkrijgen van textuur en volume, zelfs voor de fijnste haren. 


We gebruiken papieren vellen die het fijne, futloos haar nabootsen. Onze PBAE-technologie creëert ruimte tussen de haarlokken zodat het voelt alsof je meer haar hebt. Hoe meer je de haren aanraakt, hoe meer wrijving er ontstaat, hoe liever de haren het hebben. 


ONTDEKKING  3 : ETAS (volume & texturizing molecule) 

More info coming soon. Stay tuned. 

 

 

La difference? Notre technologie brevetée. 

 

INVENTION 1:  l'OFPMA (Healthy hair molecule) 

Nous avons découvert un soin capillaire plus efficace, nettement supérieur aux silicones actuellement disponibles. Notre molécule brevetée, l’OFPMA, gaine chaque mèche d’un fin film protecteur invisible.
 

Les bienfaits de l’OFPMA ?

-       repousse les impuretés et le sébum pour garder les cheveux propres, plus longtemps.
-       protège de l’humidité et améliore à la longue la santé du cheveu.
-       assainit, protège et renforce les fibres capillaires


140318-LIvPrf-0283-HR-retouch_CMYK.jpg

Na/aprés

Onze OFPMA technologie weert vuil en olie, terwijl de onbehandelde kant dit niet doet. 

Notre technologie OFPMA repousse les impuretés et le sébum tandis que le côté non traité ne fait pas. 

 

INVENTION 2 : la PBAE (thickening molecule) 

Nous avons découvert un moyen plus performant de donner du volume, de la masse et de la texture, sans alourdir les cheveux. Petite par la taille, notre molécule brevetée, est grande par ses performancs.

La PBAE est un moyen plus efficace de procurer du volume et de la texture aux cheveux. La molécule crée un réseau microscopique de points épaississants sur chaque tige capillaire, gage d'un volume longue tenue et d'une masse palpbale.

Les bienfaits de la PBAE?

- procure aux chevexu fins et sans ressort la sensation de cheveux drus et volimineux
- garantit une souplesse et un volume longue durée
- crée de la friction, méthode scientifique pour obtenir de la texture et du volume, même sur les cheveux ultrafins. 


Voorbeeld.jpg

Nous utilisons des feuilles de papier pour imiter des cheveux fins, sans ressort. Notre technologie PBAE crée un espace entre les mèches pour donner la sensation de cheveux plus fournis. Plus vous ovus passerez la main dans les cheveux, plus ils apprécieront. 


INVENTION 3 : ETAS (volume & texturizing molecule) 

More info coming soon. Stay tuned.